تعرفه ها سایت ای-حِرفه در سال ۱۳۹۷ بصورت زیر می باشد.

 

الف: کارمزد

درصد کارمزد شرکت برای هر فعالیت در جدول زیر مشخص شده بگونه ای که اشتراک متخصص و کارفرما بصورت مجزا بر روی آن لحاظ می گردد.  این هزینه قبل از معرفی متخصص و کارفرما کسر شده و غیر قابل استرداد می باشد.

نوع فعالیت کارمزد از کارفرما کارمزد از متخصص
پروژه ۱۰% ۲۵%
تدریس ۲۰%
محصول ۵۰%
مشاوره ۳۰%

 

ب: اشتراک (هزار تومان)

میزان تخفیف هر اشتراک برای تمامی تراکنشهای مالی داخل شرکت قابل  استفاده است. هزینه اشتراک قابل استرداد نیست.

 

ج: شارژ کیف پول

هر یک از اعضا می توانند جهت سهولت در پرداخت، کیف خود را در اینجا شارژ نمایند. تمامی تراکنش  های سایت توسط کیف پول قابل اجرا می باشد. توجه شود که کیف پول تنها برای خدمات سایت ای حرفه می باشد.

 

د: محصولات

برخی محصولات تحت برند ای-حِرفه دارای ارزش ریالی خاص خود می باشد.

 

ه: رزومه آنلاین (هزار تومان)

نوع رزومه مدت اعتبار قیمت
ایجاد رزومه ساده یک ماه ۲۰
ایجاد رزومه حرفه ای دو ماه ۵۰
تمدید رزومه  یک ماه ۵
یک سال ۵۰
ویرایش ۵

 

و: نمایش در لیست مشاورین فعال (هزار تومان)

یک ماهه سه ماهه شش ماهه یکساله
۵ ۱۲ ۲۲ ۴۲