تعرفه ها سایت ای-حِرفه در سال ۱۳۹۷ بصورت زیر می باشد.

الف: کارمزد

درصد کارمزد شرکت برای هر فعالیت در جدول زیر مشخص شده بگونه ای که اشتراک متخصص و کارفرما بصورت مجزا بر روی آن لحاظ می گردد.  این هزینه قبل از معرفی متخصص و کارفرما کسر شده و غیر قابل استرداد می باشد.

نوع فعالیت کارمزد از کارفرما کارمزد از متخصص
پروژه ۱۰% ۲۵%
تدریس ۲۰%
محصول ۵۰%
مشاوره ۳۰%

ب: اشتراک (هزار تومان)

میزان تخفیف هر اشتراک برای تمامی تراکنشهای مالی داخل شرکت قابل  استفاده است. هزینه اشتراک قابل استرداد نیست.

ج: شارژ کیف پول

هر یک از اعضا می توانند جهت سهولت در پرداخت، کیف خود را در اینجا شارژ نمایند. تمامی تراکنش  های سایت توسط کیف پول قابل اجرا می باشد. توجه شود که کیف پول تنها برای خدمات سایت ای حرفه می باشد و امکان استرداد وجه آن میسر نیست.

د: محصولات

برخی محصولات تحت برند ای-حِرفه دارای ارزش ریالی خاص خود می باشد. (نمایش فروشگاه)

ه: رزومه آنلاین (هزار تومان)

 ایجاد صفحه رزومه آنلاین شخصی (لینک خرید) و یا تمدید آن (لینک خرید) مطابق جدول زیر می باشد.

برای مشاهده نمونه رزومه آنلاین به این لینک مراجعه فرمایید.

نوع رزومه مدت اعتبار قیمت
ایجاد رزومه ساده یک ماه ۲۰
ایجاد رزومه پیشرفته یک ماه ۵۰
تمدید رزومه  یک ماهه ۱۰
سه ماهه ۲۱
شش ماهه ۳۶
یک سال ۶۴
ویرایش ۵

و: نمایش در لیست مشاورین فعال (هزار تومان)

بسته به مدت نمایش لیست قیمت به صورت زیر می باشد. (لینک خرید)

یک ماهه سه ماهه شش ماهه یکساله
۵ ۱۰ ۱۷ ۳۰