قوانین شرکت بشرح زیر است:

 

۱- ضمانت کیفی محصولات تنها برای پیشنهادهایی است که در شرکت دارای اعتبار باشند. به عبارتی حداکثر خسارت پرداختی از شرکت به کارفرما در صورت عدم اجرای موفق محصول، برابر میزان سپرده قرض الحسنه کارفرما در اختیار شرکت می باشد، است.

 

۲- هر متخصص لازم است اطلاعات حقیقی خود شامل تصویر کارت ملی، شماره حساب بانکی شخصی را جهت همکاری با شرکت در پروفایل خود وارد نماید.

 

۳- تخلف از قوانین سایت، منجر به محرومیت متقاضی از فعالیت در شرکت می گردد. پس از کسر جریمه، تسویه حساب انجام خواهد شد.

 

۴- جریمه ها:

افزودن اطلاعات تماس بصورت خلاف: حساب کاربری یک هفته مسدود و متخصص به میزان ۱۰% از هزینه پروژه محروم خواهد شد.

عدم رضایت مندی کارفرما از متخصص: در صورتی که به تشخیص کارشناسان حق با کارفرما باشد، مبلغ پیش پرداخت به کسر کمیسیون به کارفرما استرداد می شود، به علاوه جریمه ای برابر ۲۰% از هزینه کل پروژه از اعتبار متخصص کسر شده و به کافرما اعطا می گردد. ( حداکثر مبلغ خسارت به کارفرما برابر حداقل ۲۰% هزینه کل پروژه و کل اعتبار متخصص می باشد.

 

۵- در صورت بروز اختلاف بین متخصص و کارفرما، کارشناسان فرا حرفه با درنظر گرفتن اطلاعات ثبت شده در سایت به داوری بین آن دو می­پردازد. نظر داور، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

 

۶- در صورتی که کارفرما هنگام یا پس از اتمام کار متخصص، منصرف شود، تنها مبلغ پیش پرداخت به کسر کمیسیون در اختیار متخصص قرار خواهد گرفت. حساب کارفرما بین یک هفته تا یک ماه مسدود خواهد شد.

 

۷- در صورتی که متخصص نتواند پروژه را به اتمام برساند و نظر کارفرما را جلب نماید، هزینه پیش پرداخت به کسر کمیسیون به کارفرما بازگردانده شده و بسته به اعتبار وی، خسارت پروژه تا ۲۰% کل هزینه پرداخت می گردد. نمره منفی در درجه کیفیت کار وی ثبت خواهد شد و حساب وی به مدت یک هفته تا یک ماه مسدود می گردد.

 

۸-مشتریان ای حرفه، حق ثبت هیچگونه درخواستی با ماهیت بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل ۱۲۳ قانون اساسی، پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی) را نخواهد داشت. در غیر این صورت، علاوه بر لغو و تصاحب مبلغ پیش پرداخت، حساب کاربری وی به مدت ۳ ماه مسدود خواهد شد.

 

۹- سایر قوانین مطابق اساس نامه شرکت خواهد بود.