گروه تخصصی ای حِرفه، از تمامی متخصصین برتر با مهارت های علمی یا عملی بلقوه و بلفعل دعوت به همکاری به عمل می آورد. برای این منظور لازم است، فرم مربوطه را با درج دقیق مهارت و نحوه همکاری مشخص نمایید. پس از بررسی کارشناسان، با شما به منظور تایید اصالت اوراق ارسالی و مصاحبه زمان ملاقات تعیین می گردد. پس از آن شما هم می توانید به خانواده بزرگ ای حِرفه بپیوندید.

گستره مهارت ها تحت پوشش:

  • مهارت های تجربی: مهارت هایی که به واسطه تجربه بدست می آید.
  • مهارت های علمی: شامل تحصیلات، دانش کاربردی، برنامه نویسی.
  • مهارت های عملی: شامل ساخت، مونتاژ و دانش کاربردی .
  • برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی تحت برند ای-حِرفه
  • تهیه مجموعه های آموزشی شامل فیلم، فایل متنی یا صفحات وب

روش های همکاری با ای حِرفه:

  • شرکت در اجرا

با اجرای سفارشات ثبت شده در ای حِرفه، به کسب درآمد بپردازید.

  • ثبت محصول

محصول آموزشی خود را در ای حرفه به فروش برسانید.

  • تبلیغات

ایده خود را جهت تبلیغات شرکت در سایت، شبکه اجتماعی، تراکت و غیره وارد نمایید.

  • معرفی مشتری

به محض پرداخت شخص، با اعلام کد معرف شما، درصدی از پرداخت در حساب شما شارژ می گردد.

  • برنامه نویسی

به منظور گسترش بخش نرم افزاری ای حِرفه، شامل نسخه موبایل یا غیره با ای حِرفه همکار شوید.