به صورت کلی در ای حرفه، سه نوع سفارش قابل اجرا است. سفارشات به منظور اعلام درخواست هایی از سوی مشتریان یا همکاران ای حرفه می باشد. در صورتی که محصول خود را در فروشگاه نیافتید، می توانید سفارش خود را در قالب پروژه یا تدریس (مشاوره) در ای حرفه ثبت نمایید. درخواست شما برای متخصصین ای حرفه ارسال می گردد. شما با دریافت پیشنهاد ها می توانید، پیشنهاد مورد نظر را تایید نمایید.

    ۱- سفارش پروژه

سفارش پروژه ها در زمینه های برنامه نویسی، پیاده سازی و تحصیلات در سطوح دانشجویی و صنعتی از این بخش استفاده نمایید.

    ۲- سفارش تدریس

جهت در خواست مشاوره یا تدریس، در صورتی که در لیست تدریس ها نبود و مدرس بخصوصی را از لیست مشاورین در نظر ندارید، می توانید تدریس (مشاوره) خود را در این بخش پر نمایید.

    ۳- درخواست همکاری

به منظور همکاری با ای حرفه جهت اجرای سفارش پروژه، تدریس (مشاوره) و ثبت محصول لازم است پس از عضویت در سایت، مدارک خود را جهت همکاری بارگزاری نمایید. کارشناسان پس از بررسی مدارک و مصاحبه (در صورت لزوم) تایید صلاحیت می کنند. توجه نمایید که لازم نیست برای هر یک از این سه مورد به صورت مجزا درخواست همکاری ثبت نمایید. جهت مشاهده نحوه همکاری به بخش تعرفه ها مراجعه نمایید.

ارائه کلیه خدمات آموزشی شامل پروژه، تدریس خصوصی، محصولات آموزشی و کارگاه تخصصی. محصول مورد نظر خود را نیافتید؛ نگران نباشید در بخش سفارشات، درخواست خود را ثبت نمایید. رد کردن