درخواست همکاری فنی با ای حرفه منطبق بر مدارک آموزشی و مهارت های فردی

  1. مشارکت در اجرای پروژه های ساخت، برنامه نویسی، تحصیلاتی
  2. برگزاری دوره های آموزشی ای حرفه
  3. مشارکت در تدریس خصوصی
  4. مشارکت در فروش محصولات آموزشی

برای درخواست همکاری با ای حرفه، ابتدا باید در سایت عضو شوید