لیست سفارش تدریس

Displaying 1 - 4 of 4
نام کاربری عنوان تدریس نوع تدریس جنسیت مدرس محل تدریس تاریخ شروع تاریخ اتمام روز های تشکیل کلاس حداکثر هزینه هر یک ساعت جلسه به تومان وضعیت
  آزمون تافل
 • زبان خارجی
آقا تفاوتی نمی کند 1397/08/15 1397/09/15
 • پنجشنبه
 • جمعه
200000 در حال دریافت پیشنهاد
neda کد نویسی متلب
 • برنامه نویسی
آقا شرکت ای حرفه 1397/05/01 1397/07/30
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
150000 اتمام
  كنترل خطي
 • تحصیلات
خانم محل خودم 1397/03/05 1397/03/25
 • شنبه
 • دوشنبه
 • چهارشنبه
80000 اتمام
  کنترل مقاوم
 • تحصیلات
 • برنامه نویسی
تفاوتی نمی کند محل خودم 1397/07/01 1397/07/13
 • پنجشنبه
 • جمعه
100000 اتمام
نام کاربری عنوان تدریس نوع تدریس جنسیت مدرس محل تدریس تاریخ شروع تاریخ اتمام روز های تشکیل کلاس حداکثر هزینه هر یک ساعت جلسه به تومان وضعیت
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 4 of 4