لیست سفارش پروژه

Displaying 1 - 1 of 1
نام کاربری عنوان پروژه نوع پروژه سطح پروژه موعد تحویل درصد پیش پرداخت حداکثر هزینه به تومان وضعیت
Rezayi پروژه ارتباط زمان حقیقی جهت کنترل غیرخطی ربات در متلب
  • ساخت
  • برنامه نویسی
صنعتی/ آزمایشگاهی 1397/02/17 25 250000 اتمام در 1397/2/17
نام کاربری عنوان پروژه نوع پروژه سطح پروژه موعد تحویل درصد پیش پرداخت حداکثر هزینه به تومان وضعیت
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 1 of 1