لیست سفارش پروژه

Displaying 1 - 2 of 2
نام کاربری عنوان پروژه نوع پروژه سطح پروژه موعد تحویل درصد پیش پرداخت حداکثر هزینه به تومان وضعیت
Mahdie شبیه سازی مقاله کنترل عصبی برای شناسایی مدل ARMAX
  • برنامه نویسی
  • تحصیلات
دانشجویی / اقتصادی 1397/08/12 30 800000 در حال دریافت پیشنهاد
Rezayi پروژه ارتباط زمان حقیقی جهت کنترل غیرخطی ربات در متلب
  • ساخت
  • برنامه نویسی
صنعتی/ آزمایشگاهی 1397/02/17 25 250000 اتمام در 1397/2/17
نام کاربری عنوان پروژه نوع پروژه سطح پروژه موعد تحویل درصد پیش پرداخت حداکثر هزینه به تومان وضعیت
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 2 of 2

ارائه کلیه خدمات آموزشی شامل پروژه، تدریس خصوصی، محصولات آموزشی و کارگاه تخصصی. محصول مورد نظر خود را نیافتید؛ نگران نباشید در بخش سفارشات، درخواست خود را ثبت نمایید. رد کردن