لیست سفارش پروژه

Displaying 1 - 4 of 4
نام کاربری عنوان پروژه نوع پروژه سطح پروژه موعد تحویل درصد پیش پرداخت حداکثر هزینه به تومان وضعیت
  طراحی کنترل مد لغزشی تطبیقی برای ربات
  • تحصیلات
  • مشاوره
دانشجویی / اقتصادی 1397/11/15 25 2000000 در حال دریافت پیشنهاد
  مشاوره پایان نامه ارشد برق کنترل موضوع کنترل تطبیقی مد لغزشی
  • برنامه نویسی
  • تحصیلات
دانشجویی / اقتصادی 1397/11/15 25 6000000 اتمام
Mahdie شبیه سازی مقاله کنترل عصبی برای شناسایی مدل ARMAX
  • برنامه نویسی
  • تحصیلات
دانشجویی / اقتصادی 1397/08/12 30 800000 اتمام
Rezayi پروژه ارتباط زمان حقیقی جهت کنترل غیرخطی ربات در متلب
  • ساخت
  • برنامه نویسی
صنعتی/ آزمایشگاهی 1397/02/17 25 250000 اتمام
نام کاربری عنوان پروژه نوع پروژه سطح پروژه موعد تحویل درصد پیش پرداخت حداکثر هزینه به تومان وضعیت
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 4 of 4

ارائه کلیه خدمات آموزشی شامل پروژه، تدریس خصوصی، محصولات آموزشی و کارگاه تخصصی. محصول مورد نظر خود را نیافتید؛ نگران نباشید در بخش سفارشات، درخواست خود را ثبت نمایید. رد کردن