خرداد ۲, ۱۳۹۷

مدرک رسمی برای اپلای

ادمیشن آفیس دانشگاه ها در مرحله “اپلای” معمولا سه رویکرد در خصوص مدارک رسمی به خصوص ریزنمرات دارند؛

  • رویکرد اول: کافی بودن مدارک غیر رسمی برای این مرحله

برای مرحله اپلای غالبا غیر رسمی بدون مهر هم کافی ست. اگر غیر رسمی با مهر خواستند برخی دار الترجمه ها با مهر دوم خود (بدون شناسه و بدون نام مترجم) را روی مدرک غیر رسمی می زنند و آن برای این مرحله کافی ست.

  • رویکرد دوم: دانشگاه مدارک آفیشیال می خواهد اما با تسامح و تساهل برخورد می کند.

در این حالت ادمیشن افیس طی مکاتبه معمولا راضی می شود (مثلا هزینه زیاد و یا روند اداری طولانی مدت را اشاره کنید). گاها دانشگاه راضی هم نشد و شما به هر دلیل نمی خواستید فعلا مدرک را آزاد کنید، همان غیر رسمی با مهر دوم دار الترجمه را بفرستید گاها تشخیص نمی دهند.

  • رویکرد سوم: دانشگاه مدارک آفیشیال می خواهد و هیچگونه تسامحی نشان نمی دهد و با مکاتبه حل نمی شود.

در این رویکرد ادمیشن آفیس معمولا گوید:
Official XXXXXX in a sealed envelope …

در این رویکرد دو حالت متصور است:

  • حالت اول: کارنامه صادره توسط دانشگاه مبدا به لاتین است (و یا مدارک دیگر)

در این حالت روی برگه های ریزنمرات باید کاملا واضح نوشته باشد که آفیشیال است و یا زیر آن نوشته باشد “بدون مهر آفیشیال محسوب نشود”. بنابراین برای آفیشیال محسوب شدن مهر دانشگاه روی برگه باید باشد. در این حالت در یک پاکت دربسته می گذارند که آرم دانشگاه روی پاکت هست و خروجی پاکت را چسب می زنند و روی تمام درز های پاکت مهر دانشگاه می خورد. در این حالت ابدا نیازی به مهر مترجم نیست.

  • حالت دوم: دانشگاه مبدا مدرک فارسی تنها می دهد

در این حالت مهر “ترجمه ناپذیر بودن” روی برگه نیست و مهر اریجینال روی ریزنمرات فارسی هست. دارالترجمه در سربرگ قوه قضاییه این مدرک را ترجمه می کند و مهری حاوی نام مترجم و شماره رسمی دارالترجمه روی آن می زند و تحویل شما می دهد. شما مدرک را به دانشگاه می برید و می خواهید در پاکت دربسته مهردار تحویل دهند و بعد پست می کنند یا پست می کنید. در بسیاری اوقات با مهر مترجم نیازی به پاکت دربسته هم شاید نباشد. این ها به معنای رسمی بودن مدرک است

تنها در حالتی که دانشگاه یا سفارت قید کرده باشد مهر وزارت خارجه و دادگستری می خواهد باید این مهر گران-قیمت به دردنخور را بزنید در غیر این صورت کاملا اتلاف هزینه و وقت هستند

برچسب خورده برای:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *