دی ۱, ۱۳۹۷

شرکت امید محاسب پارس

خدمات قابل ارائه ۱ : تحریر دفاتر قانونی  ۲ : ارائه خدمات حسابرسی  ۳ : اصلاح حساب و رفع مغایرت ۴ : طراحی و اجرای سیستم کنترل داخلی ۵ : تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده ۶ : ارائه گزارشات فصلی و لیست مالیات بر حقوق ۷ : مشاوره در زمینه بودجه بندی و بازدهی سرمایه و هزینه فرصت ۸ : نظارت برعملیات […]

بیشتر بدانید