مهر ۱, ۱۳۹۷

پروژه شناسایی دینامیک ربات توسط شبکه عصبی

درس شبکه عصبی را نتونستم در تمام کلاس ها شرکت کنم، نمره امتحان پایانی خوبی نداشتم. تنها شانس من نمره پروژه پایانی بود. از طریق تبلیغات با سایت ای حرفه اشنا شدم. پروژه خود را به آنها سپردم البته با شرط یادگیری کامل، که خدا رو شکر واقعا کار عالی و با کیفیت انجام شد و نمره کامل از پروژه دریافت کردم توضیحات دریافتی هم عالی بود و استفاده کردم. و در نهایت واقعا راضی بودم