خرداد ۲۵, ۱۳۹۷

پروژه کنترل غیرخطی

برای پروژه پایانی ارشد نیازمند مشاوره برای مباحث تئوری اثبات پایداری لیاپانوف بودم، استادم وقت زیادی برای من نمی گذاشت تا اینکه از طریق یکی از دوستان با این گروه آشنا شدم، مشاور من بسیار باسواد و حرفه ای در این موضوع بود که با چند جلسه توانست مشکل من را متوجه شود و بنده را راهنمایی کند. نحوه همکاری و پیگیری گروه واقعا برایم جالب بود.